(EST) Reglement 2017

REGLEMENT 2017
18. Rahvusvaheline tantsufestival "Neposedõ kutsub sõpru"
(Tallinn, Eesti)
7.-11. detsember 2017
 
Eelregistreerimine kestab 1. septembrist kuni 20. oktoobrini 2017 a.
Eelregistreerimiseks tuleb täita eelregistreerumisevorm, mis asub festivali kodulehel(allpool) või SIIN

 
Natalja Baranova – festivali peakorraldaja
tel.. +372 5010633
Liina Baranova – festivali peakoordinaator
tel. +372 59045153

Festivali toetavad: Kultuuriministeerium, Tallinna Kultuuriamet, Tallinna Kesklinna Valitsus, Põhja-Tallinna Linnaosavalitsus, Tallinna Tõnismäe Reaalkool, MTÜ „Kultuuritraditsioonid“, Salme Kultuurikeskus, Vene Kultuurikeskus
Korraldajad: MTÜ Tantsuansambel „Neposedõ“ (Tallinn, Eesti)

Hea vaadata: FAQ (tihti esitavad küsimused)


EESMÄRGID

 • Noorte rahvusvaheline kohtumine kultuurivahelise dialoogi kindlustamiseks  rahva koreograafia vahenditega.
 • Oma tantsurepertuaari kui kultuurivahelise informatsiooni kandja analüüsimine osavõtjate poolt
 • Lavatantsu propageerimine, tantsuansamblite koostöö arendamine
 • Sõprussidemete tekkimise soodustamine tantsuansamblite vahel
 • Meie tantsijaile võimaluste loomine teistest riikidest sõsarkollektiivide loominguga tutvumiseks (Läti, Ukraina, Valgevene, Venemaa)
   


ŽURII

Kohtunikeks on Eesti ja välismaalased treenerid, tantsuõpetajad, ülikooli dotsendid, kes ei ole otseselt  seotud ühegi enda poolt hinnatava kava või tantsijaga.
Žurii - 5-6 inimest
Žurii koosseisu kuulutame välja 1 kuu enne festivali algust.
 
Kõikide žürii liikmete punktid omavad võrdset osatähtsust üldise punktisumma lugemisel.

TINGIMUSED

1 NOMINATSIOON = vorm (tingimused!) + kategooria + vanuseklass

Vormid

 • Ansambel(2-3 tantsu, iga tantsu maksimumpikkus on 4 minutit) -> ansambli tulemus on arvestatud kahe tantsu summa alusel. Teil on võimalus esineda 3-me tantsuga, kuid arvestusse lähevad kaks tantsu, mis on saanud rohkem punkte.
 • Väike vorm - (2 tantsu, iga tantsu maksimumpikkus on 4 minutit) -> väikse vormi tulemus on arvestatud kahe tantsu summa alusel. 
 • Ansambel (tänavatants) - (1 tants, maksimumpikkus on 5 minutit)
 • Duett - (1 tants, maksimumpikkus on 4 minutit)
 • Duett (klassikaline tants) – (2 variatsiooni, kahe tantsu maksimumpikkus on 5 minutit)
 • Soolo - (1 tants, maksimumpikkus on 4 minutit)
 • Soolo(klassikaline tants) – (2 variatsiooni, kahe tantsu maksimumpikkus on 5 minutit)
Tähelepanu! Nominatsioonis “Tänavatants” on võimalik osaleda ainult ansambli koosseisus. Kõikides teistes nominatsioonides on võimalik osaleda mistahes koosseisudes.

Kategooriad

 • lastetants – tants on üles ehitatud mängu süžee põhjal, tants vastab esinejate vanusele (NB! Ainult vanuseklassis "7-10")
 • kaasaegne tants – modern, jazz modern, contemporary
 • estraaditants - tants, mis sünteesib endas erinevaid stiile, millele on omane teatraalsus ja silmapaistev süžee liin. Selles võivad olla nii klassikalise tantsu, modern-balleti kui ka jazz-tantsu, hip-hopi ja funk´i elemendid
 • rahvatants - tantsu koostamise aluseks jääb etnograafia, folkloor ja folk-etapi töötlemine põhineb sügaval riikliku aluse teadmisel; muusikalise materjalina kulub rahvamuusika, erinevad rahvamuusika töötlemised ja arranžeeringud
 • stiliseeritud tants - stiliseeritud rahvuslike temaatikatega tants
 • klassikaline tants - (NB! Vaata "Nõuded klassikalise tantsu solistidele")
 • showtants - tants, kus peamiseks jääb meelelahutus, sära, massiivne tunne, tehnika ja trikid (NEW! 2017)
 • tänavatants tants, mis võib koosneda ühest või mitmest tänava stiilidest - hip-hop, house, locking, popping, ragga dance, new style, new age, break dance, krump jme; on tähtis sünkroonsus, stiili- ja rütmitunne, efektsus(NB! ainult vormis "Ansambel (tänavatants)" (NEW! 2017)
 

Vanuseklassid

NB! Igas vanuseklassis saab osaleda kuni 20% tantsijaid teisest vanuseklassist.
 
VANUSEKLASSID (kõik kategooriad, v.a. klassikaline tants ja tänavatants):
 • 7-10 - aastased tantsijad 
 • 11-14 - aastased tantsijad 
 • 15-24 - aastased tantsijad 
 • 25-aastased ja vanem tantsijad
 • Professionaalid -kultuuri ja kunsti kolledžite, kõrgeimate õppeasutuste õpilased ja kollektiivid (NEW! 2017)
Vanuseklassid (klassikaline tants):
 • 7-10 - aastased tantsijad 
 • 11-14 - aastased tantsijad 
 • 15-24 - aastased tantsijad 
 • segavanuseklass
 
Vanuseklassid (klassikaline tants):
 • 10-aastased tantsijad ja noorem
 • 11-13 - aastased tantsijad 
 • 14-15 - aastased tantsijad 
 • 16-18 - aastased tantsijad 
 • segavanuseklass
Tähelepanu! Organikommiteel on õigus kontrollida osalejate vanust, kui žürii liikmetel tekivad küsimused seoses vanusega.

Nõuded klassikalise tantsu solistidele

 1. Vaba variatsioon. Maksimaalne pikkus  2 min
 2. Üks variatsioon XIX-XX sajandi klassikalisest balletti  repertuaarist
Kui esineja on alla 11 aastat vana, variatsioonid esitatakse kõrgetel poolvarvastel

Lisainfo

 • Nominatsioonide kogus ühe kollektiivi jaoks ei ole piiratud.
 Vaata ka FAQ (tihti esitatud küsimused)

MUUSIKA

 • Muusika võib olla nii CD plaadil, kui ka USB.
 • Plaadil on ainult võistluskavade lood, soovitavalt ühe kategooria tantsud ühel plaadil.
 • Plaadi peale peab olema kirjutatud grupp ja kava nimi.
 • Muusikat saab ka e-mailile saata neposedo.festival@gmail.com (SOOVITAV)

HINDAMINE

Hindamise kriteeriumid

 1. Tehnika
 2. Lavastus 
 3. Koreograafia sobivus vastavasse kategooriasse ja koreograafia vanuseline sobivus
 4. Emotsioon ja usutavus
 5. Kostüüm, liikumise ja muusika sobivus

Hindamise süsteem

 • Võidukohtade määramine konkurssi kavas sooritatakse saadud punktide põhjal, mis olid püstitatud žürii poolt igale konkursi etteastele.
 • “Ansambli” nominatsioonis (välja arvatud “tänava tants”) arvesse läheb kahe etteaste eest saavutatud punktide summa. Juhul, kui kollektiiv on välja pannud 3 konkursi etteastet enda nominatsioonis, siis läheb arvesse punktide summa kahe etteaste eest, mis saavutasid suurima punktide arvu.
 • Nominatsioonis “Väike vorm” ja “soolo ja duett (klassikaline tants)” arvesse läheb kahe konkursi etteaste punktide summa.
 • Tiitlite määramine toimub vastavalt kinnitatud klassifikatsioonile žürii hindamislehtede alusel.
HINDAMINE JA AUTASUSTAMINE

 • GRAND-PRIX  - 1000 eurot (ükstuhat eurot) ja karika saab konkursi tulemuste põhjal kollektiiv, kes võitis 1. astme laureaadi tiitli kahes nominatsioonis (arvesse võetakse ansamblite ja väike vormide tulemused).
 
Juhul, kui neid kollektiive on mitu, Grand-Prix antakse:
1. kollektiivile, kes saavutasid 1. või 2. astme laureaadi tiitli kolmandas nominatsioonis (arvesse võetakse ansamblite ja väike vormide tulemused)
Juhul, kui selliseid kollektiive on mitu , Grand-Prix antakse
2. kollektiivile, kes saavutasid suurima punktide arvu nendes kolmes nominatsioonis
Juhul, kui ei ole kollektiive, kes sobivad 1. ja 2. punkti alla, kuid on mitu kollektiivi, kes saavutasid 1. astme laureaadi kahes nominatsioonis, siis Grand-Prix antakse
3. Kollektiivile, kes saavutasid suurima punktide arvu kahe nominatsiooni eest.
Kui kollektiiv on osalenud rohkem, kui kolmes nomiatsioonis, siis arvesse lähevad kolme parima tulemused.
 • (NEW! 2017PEAPREEMIA kategoorias - 200 eurot (kaks sada) ja karika saab konkursi tulemuste põhjal kollektiiv, kes sai enda nominatsioonis suurima punktide arvu (vaatamata vanuse kategooriale), samal ajal olles 1. astme laureaat.
 

1. Antakse ainult sellistes nominatsioonides, kus kõigi vanuserühma liikmete koguarv on vähemalt 10.

2. Antakse ainult “ansambli” vormis
3. Antakse üks auhind igas nominatsioonis, mis vastab punktidele 1 ja 2
4. Kollektiivi tulemusi, mis nende konkursi etteastme põhjal saavad festivali peaauhinna-Grand-Prix- omanikuks ei arvestata “Peapreemia” jagamisel.

See tähendab, kui konkurs-festivalil 2016. aastal oleks antud “Peapreemia”, siis mainitud auhind oleks antud nominatsioonides “estraadi tants”, “stiliseeritud rahvatants”, “rahvatants”, “kaasaegne tants” 1. punkti põhjal.


 • 1., 2. ja 3. astme LAUREAAT
 • 1., 2, ja 3. astme DIPLOMANT
 • DIPLOM osalemise eest
 • Eripreemiad
 • "Rahva lemmik" auhind 


 • Žüriil on õigus mitte anda GRAND-PRIX, PEAPREEMIAID, 1., 2.  või 3. astmeid, kui pole sooritatud piisav punktide arv.
 • Žürii otsus kõikide konkursi etappide vältel on lõplik ja vaidlustamisele ei kuulu.
 • Tantsujuhid saavad soovi korral küsida väljavõtte žürii liikmete hindamisprotokollist peale autasustamise tseremooniat või e-posti teel 7 tööpäeva jooksul pärast võistluse lõppu (soovi korral).
 


GALA-KONTSERT

 • Festivali gala-kontsredil osalevad tantsunumbrid, mis olid žürii liikmete poolt välja valitud peale kõikide konkursi programmide läbivaatamise.
 • Kõik festivali osalejad, kes ei osale gala-kontserdil, on oodatud saali pealtvaatajate ja kaasaelajate rollis.
 • Gala-kontserdi lõppedes toimub autasustamis tseremoonia. Kollektiivide peajuhi/ meeskonna esindaja osalemine on kohustuslik.
 


OSALUSTASU

 • Ühe ansambli tantsija osalemistasu  on 8€  (olenemata "ansambel" kategooriate arvust )
 • Ühe väikse vormi tantsija osalemistasu  on 8€  
 • Ühe solisti osalustasu on 15 € 
 • Iga dueti tantsija osalustasu on 10 € 
Tähelepanu! Osalemine vormides “ansambel”, “väike vorm”, “soolo” ja “duett” maksab eraldi.  • FESTIVALI AJAKAVA

   07.12 – Rahvusvaheliste kollektiivide saabumine
   08.12 – Lava proov, festivali avamistseremoonia, 1. konkurssi päev (Salme Kultuurikeskus)
   09.12  2. konkurssi päev, Arutelu žurii liikmetega (Salme Kultuurikeskus)
   10.12 – 3. konkurssi päev (kui on vaja), Festivali galakontsert ja autasustamine (Vene Kultuurikeskus)
   11.12 – Rahvusvaheliste kollektiivide ärasõit

   ÖÖBIMINE

   • Kui te soovite Tallinnas ööbida, võime teile pakkuda 1 öö=€20 ühele inimesele (hommikusöögiga)

   Registreerimine

   • Eelregistreerimine kestab 1. septembrist kuni 20. oktoobrini 2017 a. või kuni saadavate kohtade täitumiseni. 
   • Iga festivalil osaleda sooviv tantsuansambel peab enda osalemiseks eelregistreerima. 
   • Eelregistreerimiseks tuleb täita registreerimise vorm, mis asub festivali kodulehel, või saata e-mailile neposedo.festival@gmail.com andmed oma tantsugrupist ja siis me saadame Teile eelregistreerimisvormi.
   • Pärast eelregistreerimist tuleb tantsugruppidel täita iga kategooria kohta registreerimisankeet tantsude täpsete andmetega ning saata seda hiljemalt 10. novembriks e-maili aadressile neposedo.festival@gmail.com
   • Suur palve kontrollida e-posti võimalikult tihti, et tähtsat informatsiooni mite vahele jätta. Orgkomiteelt saabunud sõnumi korral, palve vastata, et sõnum jõudis Teie kätte.

   Lisainfo

   • Tähelepanu! Osalemis kohtade arv on piiratud. Organisaatoritel on õigus lõpetada taotluste vastuvõtt varem, juhul kui kõik osalemiskohad on täitunud.
   • Eelregistreerimiseks tuleb täita registreerimise vorm, mis asub festivali kodulehel (varsti paneme üles), või saata e-mailile neposedo.festival@gmail.com andmed oma tantsugrupist ja siis me saadame Teile eelregistreerimisvormi.
   • 10. novembriks kollektiivid peavad saatma registreerimisvormid iga nominatsiooni kohta koos repertuaari märkimisega, samuti tuleb saata ka festivali osavõtjate nimekirjad osavõtuarve koostamiseks.
   • Osalustasu tuleb üle kanda arvel esitatud kuupäevaks, kuid mitte hiljem kui 22. novembriks 2017. Selgitusse kirjutada arve number ja grupi nimi.
   • Kui soovite festivalil osalemisest loobuda, siis palun andke sellest teada esimesel võimalusel.

    

   Täpsem informatsioon iga kollektiivi jaoks on individuaalne.

   Koostöö kollektiividega algab peale osalemise eeltaotluse kättesaamist.
   Taotlus saata e-aadressile neposedo@gmail.com või neposedo.festival@gmail.com
   ĉ
   Tantsuansambel Neposedo,
   3 окт. 2017 г., 02:27
   Ĉ
   Tantsuansambel Neposedo,
   3 окт. 2017 г., 02:19
   ĉ
   Tantsuansambel Neposedo,
   3 окт. 2017 г., 02:43
   ĉ
   Tantsuansambel Neposedo,
   3 окт. 2017 г., 02:43
   ĉ
   Tantsuansambel Neposedo,
   3 окт. 2017 г., 02:43
   ĉ
   Tantsuansambel Neposedo,
   3 окт. 2017 г., 02:43