(EST) Reglement

REGLEMENT 2017
18. Rahvusvaheline tantsufestival "Neposedõ kutsub sõpru"
(Tallinn, Eesti)
7.-11. detsember 2017
 
Eelregistreerimine kestab 1. septembrist kuni 20. oktoobrini 2017 a.
Eelregistreerimiseks tuleb täita registreerimise vorm, mis asub festivali kodulehel
 
Natalja Baranova – festivali peakorraldaja
tel.. +372 5010633
Liina Baranova – festivali peakoordinaator
tel. +372 59045153

Festivali toetavad: Kultuuriministeerium, Tallinna Kultuuriamet, Tallinna Kesklinna Valitsus, Põhja-Tallinna Linnaosavalitsus, Tallinna Tõnismäe Reaalkool, MTÜ „Kultuuritraditsioonid“, Salme Kultuurikeskus, Vene Kultuurikeskus
Korraldajad: MTÜ Tantsuansambel „Neposedõ“ (Tallinn, Eesti)

Hea vaadata: FAQ (tihti esitavad küsimused)


EESMÄRGID

 • Noorte rahvusvaheline kohtumine kultuurivahelise dialoogi kindlustamiseks  rahva koreograafia vahenditega.
 • Oma tantsurepertuaari kui kultuurivahelise informatsiooni kandja analüüsimine osavõtjate poolt
 • Lavatantsu propageerimine, tantsuansamblite koostöö arendamine
 • Sõprussidemete tekkimise soodustamine tantsuansamblite vahel
 • Meie tantsijaile võimaluste loomine teistest riikidest sõsarkollektiivide loominguga tutvumiseks (Läti, Ukraina, Valgevene, Venemaa)
   


ŽURII

Kohtunikeks on Eesti ja välismaalased treenerid, tantsuõpetajad, ülikooli dotsendid, kes ei ole otseselt  seotud ühtegi enda poolt hinnatava kava või tantsijaga.
Žurii - 5-6 inimest
Žurii koosseisu paneme üles 1 kuu enne festivali algust.
 
Баллы всех членов жюри имеет равный вес в подсчёте общей суммы.

TINGIMUSED

1 NOMINATSIOON = kategooria+vorm+vanuseklass

Kategooriad

 • lastetants – tants on üles ehitatud mängu süžee põhjal, tants vastab esinejate vanusele (NB! Ainult vanuseklassis "7-10")
 • kaasaegne tants – modern, jazz modern, contemprorary
 • estraaditants - танец, синтезировавший в себе разные стили, которому присущи театральность и чёткая сюжетная линия. В нем могут присутствовать элементы как классического танца, модерн-балета, так и  джаз танца, хип-хопа, фанка
 • rahvatants - основой для создания номеров является этнография, фольклор и народно-сценическая обработка на основе глубокого знания национальной основы; музыкальным материалом служит народная музыка, различные обработки и аранжировки народной музыки
 • stiliseeritud tants - stiliseeritud rahvuslike temaatikatega tants
 • klassikaline tants - (NB! Vaata "Nõuded klassikalise tantsu solistidele")
 • showtants - танец, где основной составляющей является зрелищность, яркость, массовость, техника, трюки (NEW! 2017)
 • tänavatants танец, который может состоять из одного или нескольких уличных стилей - hip-hop, house, locking, popping, ragga dance, new style, new age, break dance, krump jme; важна синхронность, чувство стиля и ритма, эффектность (NB! ainult vormis "Ansambel (tänavatants)" (NEW! 2017)

Vormid

 • Ansambel(2-3 tantsu, iga tantsu maksimumpikkus on 4 minutit) -> ansambli tulemus on arvestatud kahe tantsu summa alusel. Teil on võimalus esineda 3-me tantsuga, kuid arvestusse lähevad kaks tantsu, mis on saanud rohkem punkte.
 • Ansambel (tänavatants) - 1 tants, maksimumpikkus on 5 minutit)
 • Duod - (1 tants, maksimumpikkus on 4 minutit)
 • Soolo - (1 tants, maksimumpikkus on 4 minutit)
 • Soolo(klassikaline tants) – (2 variatsiooni, kahe tantsu maksimumpikkus on 5 minutit)

Vanuseklassid

NB! Igas vanuseklassis saab osaleda kuni 20% tantsijaid teisest vanuseklassist.
 
VANUSEKLASSID (v.a. klassikaline tants):
 • 7-10 - aastased tantsijad 
 • 11-14 - aastased tantsijad 
 • 15-24 - aastased tantsijad 
 • 25-aastased ja vanem tantsijad
Vanuseklassid (klassikaline tants):
 • 10-aastased tantsijad ja noorem
 • 11-13 - aastased tantsijad 
 • 14-15 - aastased tantsijad 
 • 16-18 - aastased tantsijad 

Nõuded klassikalise tantsu solistidele

 1. Vaba variatsioon. Maksimaalne pikkus  2 min
 2. Üks variatsioon XIX-XX sajandi klassikalisest balletti  repertuaarist
Kui esineja on alla 11 aastat vana, variatsioonid esitatakse kõrgetel poolvarvastel
 
Vaata ka FAQ (tihti esitatud küsimused)

MUUSIKA

 • Muusika võib olla nii CD plaadil, kui ka USB.
 • Plaadil on ainult võistluskavade lood, soovitavalt ühe kategooria tantsud ühel plaadil.
 • Plaadi peale peab olema kirjutatud grupp ja kava nimi.
 • Muusika saab ka e-mailile saata neposedo.festival@gmail.com (SOOVITAV)

HINDAMINE

 1. Tehnika
 2. Lavastus 
 3. Koreograafia sobivus vastavasse kategooriasse ja koreograafia vanuseline sobivus
 4. Emotsioon ja usutavus
 5. Kostüüm, liikumise ja muusika sobivus

HINDAMINE JA AUTASUSTAMINE

 • Võidu kohtade jagamine võistluse programmis toimub žürii protokolli põhjal
 • Žuriil on õigus jagada eripreemiad
 • Igas kategoorias ja vanuseklassis jagatakse auhinnad: Grand-Prix; I., II., III. Laureaat; I., II., III. Diplomant; diplomid osalemise eest ja meeldejäävad kingitused
 • Žuriil on õigus mitte jagada I, II või III astme auhinnad, kui pole piisavalt punkte
 • Žurii otsus on lõplik ja selle arutamine ei tule kõne alla.
 • GRAND-PRIX - 1000 (üks tuhat eurot) ja karikas žürii otsusel antakse parimale ansamblile, kes sai I. Laureaadi diplomi kahes kategoorias (arvestusse lähevad "andambel" ning "väike vorm" vormide tulemused.
 • Kui selliseid ansambleid on mitu, Grand-Prix saab 
1. ansambel, kes sai I. Laureaadi diplomid kahes kategoorias ning II. või III. Laureaadi diplom teises kategoorias, 
või 
2. ansambel, kes sai suurima summa punkte kahes võidu kategoorias
 • Samuti võistlusel saab üks kollektiiv rahva lemmiku auhinna
 • Žurii valib tantsud, mis osalevad galakontserdil (mis toimub 11.12)

OSALUSTASU

 • Ühe ansambli tantsija osalemistasu  on 7€  (olenemata "ansambel" kategooriate arvust )
 • Ühe väikse vormi tantsija osalemistasu  on 7€  
 • Ühe solisti osalustasu on 15 € 
 • Iga duo tantsija osalustasu on 10 € 

FESTIVALI AJAKAVA

08.12 – Rahvusvaheliste kollektiivide saabumine
09.12 – Lava proov, festivali avamistseremoonia
10.12 – Konkurss, Arutelu žurii liikmetega
11.12 – Festivali galakontsert ja autasustamine
12.12 – Rahvusvaheliste kollektiivide ärasõit

ÖÖBIMINE

 • Kui te soovite Tallinnas ööbida, võime teile pakkuda 1 öö=€18 ühele inimesele (hommikusöögiga)

LISAINFO

 • Iga festivalil osaleda sooviv tantsuansambel peab enda osalemiseks eelregistreerima. 
 • Eelregistreerimine kestab 20. septembrist kuni 1. novembrini 2016 a. või kuni saadaolevate kohtade täitumiseni. 
 • Eelregistreerimiseks tuleb täita registreerimise vorm, mis asub festivali kodulehel (varsti paneme üles), või saata e-mailile neposedo.festival@gmail.com andmed oma tantsugrupist ja siis me saadame Teile eelregistreerimisvormi.
 • Pärast eelregistreerumist tuleb tantsugruppidel täita iga kategooria kohta registreerumisankeet tantsude täpsete andmetega ning saata seda hiljemalt 22. novembriks e-maili aadressile neposedo.festival@gmail.com
 • Osalustasu tuleb üle kanda arvel esitatud kuupäevaks, kuid mitte hiljem kui 22. novembriks 2016. Selgitusse kirjutada arve number ja grupi nimi.
 • Kui soovite festivalil osalemisest loobuda, siis palun andke sellest teada esimesel võimalusel.
 
 
 
ĉ
Liina Baranova,
14 окт. 2016 г., 05:43